MİSYONUMUZ

Kurumumuz uzman kadrosuyla, çağdaş bilimsel yöntemler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde:

Özel eğitime gereksinimi olan bireylerimize;

  • Eğitim gereksinimlerini karşılayan,
  • Özellik ve yetenekleri doğrultusunda, yaşam becerilerini geliştiren,
  • Üretken kişilik özelliği kazandıran,
  • Toplumla bütünleşmelerini sağlayan,
  •  

Ailelerimize;

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunan,
  • Eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlayan,
  • Duygusal ve sosyal destek yoluyla yaşam kalitesini artıran, hizmetler sağlar.