Kurumumuzda
Verilen Hizmetler

Özel Eğitim Hizmetleri
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi (Disleksi)
Dil Konuşma Terapisi Eğitimi
İşitme Engelliler Destek Eğitimi
Zihinsel Engeliler Destek Eğitimi
Yaygın Gelişimsel Bozukluk
(Otizm-A Tipik Otizm) Eğitimi
Gelişim Danışmanlığı
(Uzman Psikolog Ve Pedagog Eşliğinde)
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Aile Seminerleri
Bireysel Spor Dersleri
Fizyoterapi
Hidroterapi (Havuz)
Duyu Bütünleme