Özel Eğitim Danışmanlığı

rehberlik

Sınıf ortamlarında kaynaştırma uygulamaları sırasında yapılması gerekenler ve yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak yapılan destek özel eğitim hizmetleridir. Öğrenci veya öğretmenlere uygulanmaktadır.

Aile Danışmanlığı

Engelli bireylere ve ailelerine toplumun özel eğitim alanında ihtiyaç duyduğu bilgilendirme, eğitim psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sağlanmakta, yalnız olmadıkları duygu ve düşünceleri kazandırılmakta, çözüm odaklı tavır ve tutumlar geliştirmeleri sağlanmaktadır.
Kurumumuzda uzman psikologlarımız tarafından aile danışmanlığı kesintisiz bir şekilde verilmekte olup kurumumuzda eğitim alan her birey aile danışmanlarımızdan randevu alarak bu hizmetten ücretsiz faydalanabilmektedir.

rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, farkındalık kazanması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel bir yardım sürecidir.Bu konularda alanında uzman klinik psikolog ve pedagoglarımızla hizmet vermekteyiz.Ayrıca kurumumuza başvuran veya kurumumuza kayıtlı olan öğrenci ve velilerimize yönelik psikolojik test değerlendirme hizmetlerimiz alanında uzman klinik psikoloğumuz tarafından yapılmaktadır.

Kurumumuzda verilen danışmanlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

rehberlik

Uyum Sorunları
Kardeş Kıskançlığı
Altını Islatma (Enuresis)
Hiperaktivite
Dikkat Dağınıklığı
Tik Bozukluğu
Üstün Zeka
Yalan Söyleme
Yıkıcı Davranışlar
Tırnak Yeme
Oyun Terapisi
Cinsel Kimlik Karmaşası
Fobi
Sınav Kaygısını Azaltma
Uyku Problemleri
Konuşma Problemleri
Ritim Bozukluğu (Kekemelik)
Öğrenme Güçlüğü
Özgüven Geliştirme
Boşanmış Ailede Çocuk Problemleri
Çocuk Yetiştirmede Aile Tutumlarını Değerlendirme
Çocukluk Korkuları ile Baş Etme
Çocukta Saldırgan Davranışların Önlenmesi
Çocukta Yıkıcı Davranış Sorunları ve Çözümleri

Aile Eğitimi Seminerleri 

Kurumumuzda, ailelerimize yönelik olarak hazırlanan eğitim programı doğrultusunda, haftada bir tekrarlanan oturumlarla Aile Eğitimi Seminerleri düzenlenmektedir. Alanında uzman Pedagog ve Psikologlarımız tarafından verilen seminerlerde; çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi, engelli hakları konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde, öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Yapılan Aile Eğitimi Seminerlerimizin sonucunda ailelerimize kurumumuz tarafından hazırlanan'' Aile Eğitimi Seminer Katılım Belgesi '' verilmektedir.

 

Özel Aydos Özel Eğitim ve rehabilitasyon Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi